Gün

Saat

Dakika

Saniye
Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

İkinci Uluslararası ve 17. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi’ni 11-15 Kasım 2020’de Antalya’da sizlerin destek ve katkıları ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Seksen üç milyonu aşan nüfusumuz içerisinde camiamız her geçen gün güçlenmekte ve Türkiye kadın sağlığına katkıda bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından jinekolojik onkolojinin bir bilim dalı olarak tanımlanmasından sonra, ülkemizde jinekolojik onkolog sayısı 250’nin üzerine çıkmıştır. Bu durum bizi daha da güçlendirmiş ve aynı zamanda camiamıza önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluğun en önemlilerinden biri, dayanışma içinde çalışarak bilgi birikim ve deneyimlerimizi en üst düzeyde tutmaktır.

Derneğimizin temel amaçlarından biri meslektaşlarımıza bilgi ve deneyimlerini aktaracak tartışma ortamları hazırlamaktır. İki yılda bir yapılan kongremiz bu ortamların en önemli alanıdır. Kongremizin verimli geçmesi için tüm meslektaşlarımızın katkılarının büyük önemi vardır.

Kongremizde seçili konular geniş gruplu paneller ile tartışılacak ve bu tartışmalara uluslararası konuşmacıların katılımı sağlanacaktır. Ayrıca ana konular içinde klinik çalışmalara ve cerrahi uygulamalara yer verilecek ve tüm meslektaşlarımız çalışma ve uygulamalarını sunma imkanı bulacaktır. İlave olarak genç jinekolog onkologlar platformunda paneller düzenlenecek ve seçilmiş konular ile birlikte mesleki uygulama zorlukları tartışılacaktır.

Farklı, geniş katılımlı ve verimli bir kongrede buluşmak dileği ile...

Saygılarımla,
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği adına
Dr. Fuat Demirkıran

Kongre Ana Tartışma Konuları
  • Servikal kanser eradikasyonu (HPV testleri, aşılar ve diğerleri)
  • Jinekolojik onkolojide zaman içinde değişen standartlar
  • Over kanseri yönetiminde yeni medikal tedavi uygulamaları (Bevasizumab, Parp inhibitörleri, immunoterapi ajanları)
  • Jinekolojik onkolojide endoskopik cerrahi uygulamaları (robot yardımlı laparoskopik cerrahi ve yeni teknolojiler)
  • Cerrahi uygulamalarda yeni standartlar (antikoagulanlar, hemostatik ajanlar ve analjezikler)
  • Genetik danışmanlık ve gen testlerinin güncel uygulamalardaki rolü